Welkom bij Natuurlijk Platteland Oost

I.v.m. de opheffing van Natuurlijk Platteland Oost is de actualiteit van de website op een laag niveau gekomen en zal tot november 2016 nog zichtbaar zijn.
Voor actuele informatie verwijzen wij U naar het Collectief waarbij U bent aangesloten.

Actuele informatie kunt  U vinden via de overkoepende organisatie voor collectieven   www.boerennatuur.nl 


Natuurlijk Platteland Oost is een samenwerkingsverband van ANV's in Overijssel en Gelderland. Gezamenlijk streven ze naar een passende en duurzame beloning van agrarisch natuurbeheer uitgevoerd door erkende professionele Agrarische Natuurverenigingen. NPO ondersteunt de verenigingen in Oost Nederland, die zich inzetten voor ontwikkeling, behoud en onderhoud van het agrarisch natuur en landschap in hun direct omgeving. NPO biedt de ANV's ondersteuning op het gebied van professionalisering, weidevogelbeheer, invoering Groene en Blauwe diensten, inpassing GLB.  


Column

Agrarisch natuurbeheer volop in beweging

voorzitter

Wij heten u welkom op de vernieuwde site van NPO.
Het agrarisch natuurbeheer is sterk in beweging. Veel agrariërs en andere grondgebruikers werken aan steeds betere resultaten. De weidevogels laten in 2013 zien dat afgestemd beheer meer vliegvlugge jongen oplevert. Groenblauwe dooradering zorgt voor mooie landschapsnatuur. Agrarisch waterbeheer draagt bij aan zowel de waterkwaliteit als de biodiversiteit in ons land.

Onze site geeft u toegang tot de vele initiatieven op deze terreinen die, ook bij onze zusterorganisaties , worden ontplooid. Samen met Veelzijdig Boerenland, Boerennatuur, Natuurrijk Limburg, de ZLTO en LTO Noord streven wij naar een landsdekkend netwerk van agrarische ondernemers die de samenleving naast gezonde producten ook een groen en aantrekkelijk natuurlandschap aanbieden.

Het stelsel van agrarisch natuurbeheer is sterk in beweging: op 1 januari 2016 staan collectieven van professionals klaar om ondernemers bij te staan bij het nemen van maatregelen. De vorming van deze collectieven is een grote verandering, die alle agrarische natuurverenigingen raakt.
Op deze site vindt u alle informatie over de overgang naar het nieuwe stelsel.
Van ervaringen en regelingen uit andere delen van het land tot de plannen die we samen met de Provincies en het Ministerie van EZ ontwikkelen.

U kunt ook uw mening  en tips achterlaten zodat het agrarisch natuurbeheer een nog betere toekomst tegemoet gaat.

Jos Roemaat